Welkom in een wereld vol oplossingen

Thuiszorgwinkel is jouw partner in de meest dringende zorgsituaties. Wanneer jij zorg en oplossingen NU nodig hebt. Wij helpen je in dat NU: met (nood)oplossingen op korte termijn, directe hulp en advies van specialisten en (para)medisch geschoold personeel met kennis van zaken. Met een 60-tal winkels en ruim 700 medewerkers kennen we binnen Vlaanderen een ruime spreiding en grote aanwezigheid.

Al onze categories.