Identiteit en gegevens van de onderneming

Goed Farma CV erkend als SO
Maatschappelijke zetel:
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

Administratieve zetel:
Antwerpsesteenweg 263
2800 Mechelen

BE 0400.789.251
RPR Brussel Erkend door FAGGen

Goed Hulpmiddelen CV erkend als SO
Maatschappelijke zetel:
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

Administratieve zetel:
Antwerpsesteenweg 263
2800 Mechelen

BE 0860.548.465
RPR Brussel

Contactgegevens: info@goed.be