Voor mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel, scooter of driewielfiets kan je in sommige gevallen via je ziekenfonds en de VSB een tegemoetkoming krijgen. Vaak moet je dan maar een deel van de totale aankoopprijs betalen. Om een tegemoetkoming aan te vragen heb je een medisch voorschrift nodig. Verschillende factoren bepalen mee of je recht hebt op een tegemoetkoming: het type van het hulpmiddel, je leeftijd en de aard van je aandoening bijvoorbeeld. Onze mobiliteitsverstrekkers helpen je graag bij je aanvraag.

loophulp

hoe weet ik of ik recht heb op een tegemoetkoming?

 • Je huisarts beschrijft je medische situatie op het attest. Hij moet onder meer aangeven of het gaat om een blijvende beperking, omschrijven of je binnen en buiten zonder ondersteuning kan stappen, hoelang je zonder ondersteuning kan stappen of rechtstaan enz.
 • Deze beoordeling bepaalt voor welk mobiliteitshulpmiddel en welke VSB-tegemoetkoming je in aanmerking komt.

welke loophulp of rolstoel kan ik kiezen?

 • Je medisch voorschrift blijft een jaar geldig. Nadat het is ingevuld maak je best zo snel mogelijk een afspraak met een erkend mobiliteitsverstrekker.
 • Alle mobiliteitsverstrekkers bij Goed thuiszorgwinkel zijn officieel erkend.
 • Op basis van de op het voorschrift ingevulde informatie bespreekt de verstrekker samen met jou de mogelijkheden.
 • De verstrekker houdt rekening met de bepalingen van de VSB: die specificeren immers wie voor welke soort rolstoel, scooter, driewielfiets ... in aanmerking komt.
 • Uiteraard wordt ook met jouw wensen rekening gehouden. Het is immers belangrijk dat je kiest voor een loophulpmiddel dat is afgestemd op je lichaamsbouw, je manier van leven en je persoonlijke verplaatsingsmogelijkheden.

Loophulp

wie beslist uiteindelijk of ik een tegemoetkoming krijg?

 • Nadat je samen met je mobiliteitsverstrekker een hulpmiddel hebt gekozen, stuurt je verstrekker de aanvraag voor je tegemoetkoming naar de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.
 • Die beoordeelt het dossier, en zal je aanvraag daarna wel of niet goedkeuren.

hoe verloopt de levering van mijn mobiliteitshulpmiddel?

 • Als je aanvraag is goedgekeurd, zorgt je verstrekker ervoor dat je zo snel mogelijk je hulpmiddel krijgt. Een courante rolstoel is meestal snel leverbaar.
 • In sommige gevallen kan het echter tot twee maand duren vooraleer je je eigen rolstoel hebt.
 • Indien nodig kan je om die tijd te overbruggen een rolstoel huren bij onze uitleendienst.

is die volledige procedure ook nodig om een loophulp aan te vragen?

 • Neen. Als je je mobiliteitsbeperking kan opvangen met een eenvoudige loophulp hoef je de volledige procedure niet te doorlopen.
 • Je hebt wel het volledig ingevulde voorschrift van je huisarts nodig. Eens je dat hebt, kan je verstrekker je direct helpen, en hoeft hij je dossier niet naar een adviserend geneesheer te sturen.

heb ik recht op een hernieuwde tegemoetkoming?

 • Je recht op een nieuw mobiliteitshulpmiddel met hernieuwde tegemoetkoming staat beschreven in de nomenclatuur van de VSB.
 • Als je op het moment dat je je aanvraag doet jonger bent dan 65, kan je om de vier jaar een nieuwe aanvraag tot hernieuwde tegemoetkoming indienen.
 • Als je op het moment dat je je aanvraag doet ouder bent dan 65, kan je dat om de zes jaar doen.

En Goed thuiszorgwinkel helpt me hierbij?

Zeker weten! Onze mobiliteitsverstrekkers staan je bij tijdens het volledige traject. Ze zijn op de hoogte van de volledige VSB-reglementering en alle mogelijke loophulpmiddelen, en helpen je zowel bij je keuze als aanvraag van a tot z.

Vragen over deze of andere eventuele tegemoetkomingen? Aarzel niet ons te contacteren met al je vragen.