Onze missie

Thuiszorgwinkel is jouw partner in de meest dringende zorgsituaties. Wanneer jij zorg en oplossingen NU nodig hebt. Wij helpen je in dat NU: met (nood)oplossingen op korte termijn, directe hulp en advies van specialisten en (para)medisch geschoold personeel met kennis van zaken. Met een 60-tal winkels en ruim 700 medewerkers kennen we binnen Vlaanderen een ruime spreiding en grote aanwezigheid.

Een ongeval plan je niet

Onafhankelijk leven. Gaan en staan waar je wilt. Mobiel vrij zijn. Het lijkt de logica zelf. Maar een ongeval is snel gebeurd. Ook een onverwachte wending in een ziekteproces komt vaak als een donderslag en kan je lichamelijke onafhankelijkheid dwarsbomen. Acuut, maar ook langdurig: als je aan ondersteuning denkt, staat Thuiszorgwinkel voor je klaar. Met professioneel advies en een heel ruim aanbod aan oplossingen.

Expertise en zorg op jouw maat

Zelfs als je Thuiszorgwinkel binnenstapt met een welbepaalde product voor ogen, luisteren we graag naar jouw specifieke vragen en behoeften. Zo mag je er altijd zeker van zijn dat je altijd naar huis gaat met de voor jou meest gepaste hulp. Al onze medewerkers hebben een (para)medische achtergrond en een ruime generalistische kennis, en verdiepen zich bovendien in een of meerdere domeinen van de brede zorgwaaier.

Je kunt het best alleen

Hulp vragen aan anderen is iets waar ook jij misschien wel tegenop kijkt. Zeker als het om dagelijkse of zelfs intieme dingen gaat. Je leefomgeving, levenssituatie en zelfbehulpzaamheid bepalen mee welke ondersteuning voor jou ideaal is. Thuiszorgwinkel heeft steeds oog voor je autonomie en zelfstandig functioneren en begeleidt je deskundig in je zoektocht naar methodes om je te steunen in je zelfstandigheid.

Vooruit dankzij innovatie

Wetenschap en technologie evolueren steeds maar verder. Thuiszorgwinkel volgt de evolutie van nieuwe ontwikkelingen, hulpmiddelen en technieken nauwgezet op. Zo kunnen we je nog meer comfort bieden en je dagelijkse hulp verzekeren. Dit zonder ons te vergalopperen in trendgevoelige gezondheidssnufjes: onze specialisten testen alle (nieuwe) producten steeds op hun duurzaamheid en kwaliteit.