Er gaat een wirwar aan regeltjes vooraf aan een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van aangepaste fietsen. Voor een klassieke elektrische fiets zonder bijkomende aanpassingen voorziet de regelgeving geen tegemoetkoming. In bepaalde situaties krijg je die wel voor de meerkost van de aanpassingen.

Soms gebeurt de tegemoetkoming voor aangepaste fietsen door het VSB, soms door het VAPH.

Vlaamse Sociale Bescherming

In België kan je bij ziekte rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. Als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. Daarvoor kan je een beroep doen op de Vlaamse Sociale Bescherming. Als je gedurende een lange periode veel zorg nodig hebt, kan je dan een zorgbudget krijgen. Daarmee kan je de kosten betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp.

VAPH

Om een tegemoetkoming te krijgen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) moet je voor je 65e verjaardag erkend zijn als persoon met een handicap. Je mobiliteitsbeperkingen moeten een rechtstreeks gevolg zijn van je erkende handicap.

Om te weten of je recht hebt op een tegemoetkoming, moet je eerst een inschrijvingsprocedure bij het VAPH doorlopen. Die procedure verloopt via een erkend multidisciplinair team, zoals de dienst Maatschappelijk Werk van de CM.

Je mobiliteitsverstrekker helpt je graag verder met informatie over de mogelijke tegemoetkomingen waar je recht op hebt.