De strijd tegen dementie is en blijft belangrijk. Net zoals het bijstaan en steunen van mantelzorgers en patiënten. Goed thuiszorgwinkel verkoopt tot eind dit jaar handige memoblokken in het kader van De Warmste Week. Zowel geschikt om een boodschappenlijstje op neer te pennen als een ‘ik zie je graag’-kattenbelletje. De opbrengst van die memoblokken schenken we aan vier organisaties die zich inzetten voor het persoonlijk welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

De opbrengst gaat naar de volgende vzw’s:

Alzheimerliga

Alzheimerliga Vlaanderen gaat voluit voor een maatschappij waarin mensen bewust omgaan met dementie. Gepaste zorg bieden zodat iedereen met dementie een kwaliteitsvol leven kan leiden staat centraal. De Liga is hét aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers, familieleden en -groepen. Respect voor de mens met dementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger staan voorop.

Menos

Menos biedt ouderen in een thuisomgeving de meest passende zorg aan en streeft een optimale levenskwaliteit na. Menos doet hiervoor beroep op het zorg- en ondersteuningsaanbod van netwerkpartners, en heeft oog voor de individuele noden van de patiënt. Menos beschikt ook over een lotgenotengroep van jongdementerenden en/of hun mantelzorgers. Deze groep komt ongeveer maandelijks samen om ervaringen te delen, samen te werken aan de beeldvorming naar de buitenwereld toe en samen activiteiten te organiseren.

Demiclowns

Demiclowns brengt therapeutische individuele of groepsbezoeken aan personen met dementie. Dit kan zowel aan huis of binnen zorginstellingen. De Demiclowns bieden psychische zorg en zorgen ervoor dat personen met dementie hun waardigheid kunnen behouden.

De Korenbloem – Het Portiek

Het Portiek maakt deel uit van de Korenbloem en is een dagverzorgingscentrum in Kortrijk voor personen met jongdementie. De Korenbloem is een woonzorgcentrum waar geleefd en gewerkt wordt volgens de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen met leefgroepen van 15 tot 23 personen. In de dagverzorgingscentra gaat men uit van een zorg waar respect en autonomie van de gebruiker centraal staat binnen een huiselijke en warme sfeer, en met een blijvende betrokkenheid in de buurt en de maatschappij.

Steun onze goede doelen in de strijd tegen dementie. Koop een memoblok aan 5 euro per stuk. Je vindt ze in al onze winkels en in onze webshop.

Tina