Een te hoge bloeddruk kan leiden naar een beroerte of hartinfarct. Je bloeddruk in de gaten houden is belangrijk om hart- en vaatziekten te detecteren. Je bloeddruk kan je door je huisarts laten meten. Je kan je bloeddruk echter ook zelf thuis meten. Het meetresultaat is met de huidige generatie bloeddrukmeters heel betrouwbaar, en je kan de gemeten resultaten vergelijken over een langere periode.

hoe bloeddruk meten

waarom thuis je bloeddruk meten?

 • Als je een verhoogde bloeddruk of een vermoeden daarvan hebt, kan je in principe zelf thuis je bloeddruk meten en opvolgen. Breng hiervan steeds je huisarts op de hoogte. Spreek samen met je arts een meetschema af.

 • Bepaal onderling met je arts wanneer je samen de resultaten van de thuismeting bespreekt. Heb je de neiging om (te) vaak je bloeddruk te willen meten? Laat dit aan je arts weten en vraag om eventueel frequenter je bloeddrukwaarden te bekijken.

 • Soms is het geen goed idee om thuis je bloeddruk te meten: een onregelmatige hartslag kan een fout meetresultaat geven. Ook visuele, fysische of cognitieve stoornissen kunnen het meetresultaat beïnvloeden. Bespreek ook dit altijd met je arts.

 • Thuis kan je je bloeddruk steeds op hetzelfde moment meten. Je kan de resultaten vergelijken en eventuele schommelingen van de bloeddrukwaarden beter in kaart brengen. Die resultaten zijn zeer nuttig indien de meting bij je huisarts wisselende resultaten geeft.

 • Thuis ben je meer op je gemak en heb je doorgaans minder stress dan bij een arts. Stress kan een hogere bloeddruk in de hand werken.

 • Door zelf je bloeddruk te meten volg je een behandeling beter op. Met een regelmatige controle kan je zien of je medicijnen werken en kan er ook voor zorgen dat je je medicatie of dosering aanpast.

 • Als je thuis zelf je bloeddruk meet, kan je gemaskeerde hypertensie aan het licht brengen. In dit geval geeft een meting door een arts in een medische omgeving normale meetwaarden aan. Als je thuis zelf je bloeddruk meet kunnen de meetwaarden toch een te hoge bloeddruk aangeven. Geef deze meetschommelingen altijd door aan je arts.
   

hoe moet je de bloeddrukwaarden interpreteren?

Als je zelf je bloeddruk meet, zie je nog voor je arts of je bloeddruk te hoog of te laag is. Als je merkt dat je waarden te hoog zijn, contacteer je best je arts. Het is sowieso aangeraden om alle meetresultaten met je arts te delen.

Je ziet twee getallen, gescheiden door een diagonale streep. Het eerste getal is de bovendruk, het tweede getal is de onderdruk. De streefwaarden voor de bloeddruk zijn afhankelijk van leeftijd en eventueel chronische ziekten. Bij tachtigplussers bijvoorbeeld is een meetwaarde van 150/90 aanvaardbaar.

 • Een bovendruk van 120 of lager wordt als ideaal beschouwd.
 • Een bovendruk tussen 120 en 140 komt overeen met een normale bloeddruk. Hoe verder verwijderd van de 140, hoe beter.
 • Bij een bovendruk tussen 140 en 180 heb je een hoge bloeddruk. Meet een week lang je bloeddruk als je bovendruk boven de 140 is.
 • Is je bovendruk meer dan 180? Dan heb je een ernstig verhoogde bloeddruk. Meet dan een drietal keer je bloeddruk op een rustig moment, en neem minstens 5 minuten pauze tussen elke meting. Contacteer zo snel mogelijk je arts als de bovendruk te hoog blijft.
 • Een onderdruk van 90 of lager betekent dat je bloeddruk goed is.
 • Een onderdruk tussen 90 en 110 duidt op een te hoge bloeddruk.
 • Is de onderdruk 110 of hoger, dan heb je een ernstig verhoogde bloeddruk. Contacteer in dat laatste geval zeker je huisarts.

 

merk je het zelf als je een te hoge bloeddruk hebt?

In de meeste gevallen voel je niet dat je bloeddruk te hoog is. Bij een ernstig verhoogde bloeddruk kunnen eventueel klachten optreden. Je kan dan hoofdpijn hebben of vermoeid, misselijk, kortademig of rusteloos zijn. Ook kan je zicht wazig worden. Vanaf 40 jaar heb je meer kans op een hoge bloeddruk. Daarom is het een goed idee om vanaf die leeftijd jaarlijks je bloeddruk minstens eenmaal te (laten) meten.

waarom is het belangrijk om een hoge bloeddruk te detecteren?

Omdat je het niet voelt dat je bloeddruk te hoog is, is de kans groot dat je het pas merkt als de schade al is aangericht. Een hoge bloeddruk belast immers je hart en bloedvaten. Ook is er kans op een hersenbloeding of schade aan bijvoorbeeld je ogen en nieren. Door minstens eenmaal per jaar je bloeddruk te laten meten, stijgt de kans dat je dergelijke lichamelijke schade toch op tijd kan opmerken of afwenden. Controleer zeker regelmatig je bloeddruk als je een verhoogd risico loopt of reeds in behandeling bent.

 • Hoe ongezonder je leeft, hoe groter het risico op een verhoogde bloeddruk of een hart- of vaatziekte. Laat zeker regelmatig je bloeddruk meten als je zwaarlijvig bent, eerder al gezondheidsproblemen had of weinig lichaamsbeweging hebt. Zo gezond mogelijk leven is de boodschap.

is een lage bloeddruk gevaarlijk?

Er is geen vaste waarde om een te lage bloeddruk te definiëren. Een lage bloeddruk is meestal onschuldig, maar je kan wel degelijk lichamelijke klachten krijgen. Het kan gebeuren dat een deel van je lichaam te weinig bloed en zuurstof krijgt. Je kan je dan duizelig voelen of het gevoel hebben dat je gaat flauwvallen.

 • Een echte oorzaak van een lage bloeddruk is meestal niet gekend. Warm weer kan een oorzaak zijn omdat je bloedvaten dan verder openstaan. Ook plots opstaan uit bed kan je duizelig maken doordat er even wat minder bloed naar je hersenen stroomt. Je bloeddruk zal enkele seconden nadat je rechtstaat vanzelf terug herstellen.
 • Bij een lage bloeddruk is meestal geen behandeling nodig. Als je echter veel flauwvalt of duizelig wordt, ga je hoe dan ook het best bij je huisarts langs.

wat is een goede bloeddrukmeter om thuis je bloeddruk te meten?

Koop en gebruik altijd een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter. Deze bloeddrukmeters zijn bij de productie getest op medische betrouwbaarheid. Alle bloeddrukmeters die je bij Goed kan kopen zijn klinisch gevalideerd. Onze (para)medische medewerkers leggen je graag de juiste werking uit vooraleer je er thuis mee aan de slag gaat.

 • Een bovenarmbloeddrukmeter meet over het algemeen nauwkeuriger dan een vinger- of polsbloeddrukmeter. Breng het manchet rond je bovenarm aan. Zorg dat er nog wat ruimte zit tussen de band en je arm zodat je duim er nog tussen past. Een standaard volwassen manchet is geschikt voor armen met een omtrek van 22-32 cm. Kies voor een groter (large) formaat voor armen van 32-42 cm.
 • Gebruik geen te grote of te kleine manchet. Het meetresultaat kan lager of hoger zijn de werkelijk bloeddrukwaarde.
 • Gebruik een bloeddrukmeter met een geheugenfunctie. Je kan de gemeten bloeddrukwaarden opslaan en met elkaar vergelijken, vaak zelfs op een app op je laptop of smartphone. Bij heel wat bloeddrukmeters kan je de gegevens van meerdere gebruikers bewaren en opvragen.
 • Gebruik geen apps die beweren je bloeddruk te kunnen meten als jij je vinger voor de camera van de app houdt. Dergelijke apps en optische signalen zijn absoluut niet betrouwbaar.

tien tips voor een juist meetresultaat met een bovenarmbloeddrukmeter

 1. Meet je bloeddruk in een rustige omgeving met een aangename kamertemperatuur.
 2. Drink geen koffie, rook en sport niet in het halfuur voordat je je bloeddruk gaat meten.
 3. Ga rustig aan tafel zitten en wacht een minuutje of vijf vooraleer je bloeddruk te meten.
 4. Spreek, eet of beweeg niet tijdens het meten.
 5. Zorg voor de juiste houding. Ga in een stoel zitten. Zit rechtop met je rug tegen de leuning. Zet beide voeten naast elkaar op de grond. Leg de arm waaraan je meet rustig op tafel of op de armleuning van de stoel.
 6. Ontbloot je bovenarm. Stroop de mouwen van dunnere kleding op, een vest of trui trek je beter uit. Plaats de manchet van de bloeddrukmeter maximaal 2 centimeter boven je elleboog. In principe bevindt de manchet zich dan ter hoogte van je hart en zit het snoertje van de bloeddrukmeter aan de binnenkant van je elleboog.
 7. Meet je bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip van de dag. Op die manier kan je de gemeten waarden zo accuraat mogelijk met elkaar vergelijken.
 8. Meet je bloeddruk twee keer per dag en altijd op dezelfde tijd. Goede tijdstippen zijn tussen 6 en 9 uur ’s ochtends en tussen 18 en 21 uur ’s avonds. Houdt je bloeddrukmeter de meetgegevens niet bij? Noteer dan steeds de dag, het tijdstip, de bovendruk en de onderdruk op een duidelijke lijst of in een bloeddrukdagboek.
 9. Meet je bloeddruk altijd aan dezelfde arm.
 10. Meet je bloeddruk aan de arm die je het minst gebruikt. Ben je linkshandig? Meet dan aan de rechterarm. Ben je rechtshandig? Meet dan aan de linkerarm.

gebruik je toch liever een polsbloeddrukmeter?

Ook die vind je in het assortiment van Goed. Je bloeddruk meten met een polsbloeddrukmeter is meestal iets lastiger. Het resultaat kan ook iets minder betrouwbaar zijn omdat het toestel iets gevoeliger is voor bewegingen.

 • Zorg ook hier voor een juiste meet- en zithouding, net zoals je een bovenarmbloeddrukmeter gebruikt.
 • Verwijder alle armbanden en ringen. Best hangt er zo weinig mogelijk gewicht aan je arm tijdens het meten.
 • Plaats de bloeddrukmeter op je pols. Meet altijd aan dezelfde pols.
 • Ondersteun de arm waaraan je meet en buig hem omhoog. Let erop dat het manchet zich ter hoogte van je hart bevindt. Als dat niet zo is, kunnen de meetwaarden aanzienlijk afwijken.
 • Ontspan je arm en handpalm.
 • Buig je arm naar boven zodat er een hoek van 45 graden ontstaat. Hou de bloeddrukmeter ter hoogte van je hart.