Een bedplassend kind is vervelend. Voor het kind zelf, maar ook voor de ouders. Een kind dat nog niet zindelijk is, zal vaak onzeker en beschaamd zijn. Nochtans is dat niet nodig: bedplassen is geen ziekte, maar een tijdelijk ongemak. Een urinealarm is een doeltreffende manier om je kind te helpen om snel(ler) te stoppen met bedplassen.

slapend kind

hoe werkt een urinealarm?

Een urinealarm is draadloos verbonden met een plasbroekje waarin sensoren zijn ingebouwd.

  • Je kind draagt dat broekje om te gaan slapen.
  • Plaats de ontvanger op ongeveer vijf meter afstand van je kind.
  • Wanneer de eerste druppels urine in het broekje komen, gaat het alarm onmiddellijk af.
  • Je kind wordt wakker van dat geluid en zal opstaan om de wekker af te zetten.
  • Op dat moment kan je kind zijn plas doen op het toilet en vervolgens een droog broekje aantrekken om verder te slapen.

Het urinealarm beschikt over een trilfunctie: in combinatie met het geluidssignaal zorgt het trillen ervoor dat een diep slapend kind toch wakker wordt.

Het dagelijks herhalen van deze ‘plastraining’ zorgt ervoor dat je kind na verloop van tijd uit zichzelf en op tijd zal wakker worden als het moet plassen.

hoe ga je om met bedplassen?

  • De ideale leeftijd voor een plastraining met een urinealarm is rond de 7 jaar. Op een vroegere leeftijd beginnen heeft weinig zin.
  • Stimuleer je kind: het motiveren van zelfstandigheid heeft een positieve invloed op ‘het droog worden’.
  • Maak je kind nooit verwijten over zijn bedplassen, dat zorgt er enkel maar voor dat het langer duurt vooraleer het bedplassen zal stoppen.
  • Maak je kind tijdens de training niet tussentijds wakker om te gaan plassen. De bedoeling is dat dit uiteindelijk volledig spontaan gebeurt.
  • Laat alles zijn natuurlijke gang gaan: laat je kind ’s avonds zeker niet bewust minder eten of drinken.

Vragen over onze uitleendienst of over een urinealarm? Bel naar 03 205 69 29. Hier vind je een overzicht van ons uitleengamma, huurtarieven en -voorwaarden.

tina