• side

BELANGRIJK !

Bij  de aankoop van sommige hulpmiddelen kan je eventueel in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming o.a. vanuit de verplichte ziekteverzekering, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of de Diensten en Voordelen van de Christelijke Mutualiteiten.

Neem contact op met je CM ziekenfonds voor meer informatie.

Hou je factuur bij om als bewijs van aankoop te kunnen voorleggen.